Thuốc thủy sản

Thuốc thủy sản hay thuốc trong nuôi trồng thủy sản là tất cả các loại sản phẩm có thể dùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh, các sinh vật là địch hại và mang mầm bệnh, phòng và trị bệnh, để nâng cao sức khỏe động vật thủy sản trong khi nuôi, khi vận chuyển và sau thu hoạch, để quản lý môi trường đều được gọi là thuốc dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Như vậy thuốc thủy sản là một khái niệm rất rộng chỉ về những sản phẩm phục vụ cho việc phòng, trị bệnh và nâng cao sức khỏe vật nuôi thủy sản .

Thuốc thủy sản cho cá

Thuốc thủy sản cho tôm

Các loại thuốc thủy sản phổ biến hiện nay