Tag Archives: xử lý khí độc N02

Xử lý khí độc NO2 trong ao nuôi mật độ cao

xử lý khí độc

Tại các ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao, vấn đề khí độc là một trong những yếu tố gây khó khăn cho người bà con khi nuôi. Trong đó, khí độc NO2 là một loại khí nguy hiểm gây thiệt hại nặng nề bởi chúng phát sinh liên tục và thường đạt đến mức gây độc cho tôm nuôi chỉ sau một tháng nuôi ngắn ngủi. Do đó, việc khử khí đôc N02 trong ao nuôi tôm là vô cùng quan trọng.