Tag Archives: tôm bị mềm vỏ

Xử Lý Bệnh Tôm Bị Mềm Vỏ Trong Các Ao Nuôi Mật Độ Cao

tôm bị mềm vỏ

Bệnh tôm bị mềm vỏ ở tôm thẻ chân trắng là một trong những căn bệnh phổ biến và thường xuất hiện trong những ao nuôi tôm công nghệ mật độ cao hiện nay tại Việt Nam. Bệnh tuy không gây mất mùa như đốm trắng, đầu vàng nhưng có thể khiến tôm chết rải rác, […]