Tag Archives: độ kiềm

Cách Nâng Độ Kiềm Trong Ao Nuôi Tôm Mật Độ Cao

độ kiềm

Độ kiềm trong ao nuôi tôm ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi và là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến các yếu tố khác như pH, mật độ tảo,.. Trong nuôi tôm thẻ chân trắng, độ kiềm thích hợp dao động từ 80 – 150 ppm để đảm […]